SÄLJA KONST

Artely.se är Sveriges främsta försäljnings- och marknadsföringsplattform online för originalkonst och verkar genom ett samarbete med etablerade konstnärer. Genom en central marknadsplats för originalkonst i Sverige underlättar vi för konstköpare att både hitta och köpa konst.

Vi jobbar kontinuerligt med att presentera och marknadsföra den konst som finns på Artely genom bl.a. onlinemarknadsföring, konstmässor och i media både i Sverige och internationellt. Det är helt gratis att vara med och ställa ut konst på Artely. Kontakta oss för mer information om våra villkor.

Förutom att man är representerad på Artely.se presenteras också varje konstnär med en egen snygg profilsida. Sidan är väldigt enkel att använda och administrera, man lägger själv upp verk man vill sälja och sätter priset. Genom att ställa ut på Artely når man ut till en bredare publik och får ta del av smidiga betallösningar med anpassad konsttransport direkt hem till kunden.

Kontakta oss så berättar vi mer eller ansök nedan.

Kontakta oss:
070 770 81 74
info@artely.com

VILLKOR

Man ansöker om att ställa ut och sälja sin konst på Artely genom att fylla i och skicka in ansökan nedan. Vi väljer att endast samarbeta med etablerade konstnärer eller konstnärer vars verk vi tror att vi kan sälja på Artely. Vi förbehåller oss rätten att kurera all konst som ställs ut hos oss.

Det är gratis att vara med och ställa ut konst på Artely. För tillfället är maxpriset vid försäljning av konstverk 100 000 kr/verk. Det finns inga krav på att de konstverk som ställs ut på Artely.se inte får ställas ut eller säljas på andra platser samtidigt. I de fall det görs är det dock inte tillåtet att sälja till ett lägre pris än det pris man angett på Artely.se. Artely förbehåller sig rätten att avbryta samarbetet om man bryter mot detta villkor. Vi förbehåller oss rätten att reducera priset till samma nivå om kunden kan påvisa att samma verk finns till försäljning till ett lägre pris någon annanstans. Kontakta oss för fullständiga villkor.

Ansök om att ställa ut på Artely

Vid vårt urval tittar vi på följande kriterier:

– konsten (utförandet och innehåll)
– utbildning (om man har konstnärlig högskoleutbildning)
– utställningsverksamhet (vi vill gärna se att man har ställt ut på något av de större svenska gallerierna)
– den kommersiella aspekten (om vi tror att vi kan hitta köpare via Artely)
– prisnivå över 15 000kr (dina verk ligger i prisklassen 15 000 kr – 100 000 kr )

OBS! Vi behandlar din ansökan inom 15 arbetsdagar. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla ansökningar, om du inte får något svar från oss inom 15 arbetsdagar innebär det att vi har bedömt att vi inte kommer att kunna ta in dig utifrån ovanstående kriterier.