ARTELY-Lennart Samor-IMG_1599

Lennart Samor

Hennes hos Ikea

Måleri, Akryl
100 x 100 cm
2014

14 000 kr

Är du intresserad av att köpa konstverket och vill föreslå ett annat pris, så kan du göra det här. Ditt bud är inte bindande.

Ditt bud kommer att förmedlas till Konstnären och du får ett svar inom kort. Om Konstnären accepterar ditt bud kommer vi att ändra priset på sajten och du kommer att kunna köpa konstverket till det överenskomna priset.

- Konstverket hämtas på plats.

- Konstverket hämtas, packas och levereras till Kund av Artmove. Försäkring ingår.

Owner: Lennart Samor (Lennart Samor) | Author: | Production year: 2014 | Category: Måleri | Medium: Akryl | Style: Popkonst | Subject: Människor | Price: 14000 | Information: ITS ALL ABOUT ILLUSIONS The perfect room inhabited by the perfect human, would it be perfect? The drawings / collages are large paintings where I let price and text from catalogs follow into the painting. An unrealistic illusion of perfection. | Information[lang]: Det handlar om illusioner, Om det perfekta rummet bebos av den perfekta människan, skulle det vara perfekt? Målningarna bygger på kollage där jag låter pris och text från kataloger och reklam följa in i målningen.
En orealistisk illusion av perfektion. |