Artely.se i årets första nummer av Konstnären

I årets första nummer av tidningen Konstnären är Artely med i en artikel om det digitala galleriet. Läs om varför vi tror på originalkonst på nätet och hur Artely vill göra det möjligt för konstnärerna och gallerierna att möta den moderna konstköparen. Läs hela artikeln i Konstnären här: http://www.kro.se/sites/default/files/konstnaren_1_2017_low_spread.pdf

Artely lanserar Sveriges online marknadsplats för originalkonst

Artely lanserar Sveriges online marknadsplats för originalkonst som har som mål att samla majoriteten av de etablerade svenska konstnärerna och gallerierna på en och samma plats. Redan vid start finns drygt 20 anslutna konstnärer som tillsammans säljer konst till ett värde av två miljoner kronor. Det är konstnärerna själva som ställer ut konsten medan Artely […]