Få en bok vid beställning av Johan Frids verk

Vill du också ha en fine art print som ska hänga på en av världens ledande restaurangkoncerner?

Artely har nyligen levererat fine art prints till Frantzén Gruppens nya restaurangkoncept Studio Frantzén. De två motiven som valdes in är ”Fågelboet” och ”Inverterad natur” av konstnären Johan Frid. Vill du också ha dessa otroligt vackra motiv på din vägg? Beställer du något utav motiven under mars månad får du dessutom en present från oss i form av boken “Ur samlingen”, en hårdbunden bok om Johans Frids konstnärskap fylld med vackra bilder på hans verk.

Svenska Frantzén Gruppen är en av världens ledande restaurangkoncerner, belönade med de prestigefyllda Michelinstjärnorna och har flera olika restaurangkoncept och restauranger i olika delar av världen. Frantzén blev 2018 den första svenska restaurang och en av få i världen att belönas med hela tre stjärnor i Michelinguiden.


Fågelboet”, Johan Frid
Fine Art Edition, 60 x 70 cm, 3 700 kr


Inverterad natur”, Johan Frid
Fine Art Edition, 60 x 70 cm, 3 300 kr

Se fler konstverk av Johan Frid

Utdrag ur boken:

Johan Frids naturbilder befinner sig i en lång konst- och idéhistorisk tradition. En fråga som konstnärer i alla tider också har brottats med är den om vad som är vackert. Finns skönhet som en fast storhet eller är det vackra något relativt och rent av godtyckligt? I vårt tjugohundratal är frågeställningen också i allmänhet en påtaglig faktor. Det sägs att vi lever i en fåfängans tid, att vi strävar efter det perfekta och det oklanderliga.

Johan Frid undersöker detta. Vad är natur? Vad är vackert? Han vet att svaret inte är enkelt. Att tro att det är enkelt är att ge upp, att ge efter för den lätta vägen. Det är i själva verket inte ens enkelt att ställa frågan då frågan i sig också är ett sätt att definiera svaret.

Johan Frid arbetar med konsten som observationsmetod, formen för och omständigheterna kring en iakttagelse är faktorer i hans problemlösande. Johan Frid låter sig bäras iväg av intuitionen, prövar med stor sklickligeht sina observationer i bilder, i målningar och skulpturer. Han ställer frågor: Är det här vackert? Om jag avbildar något i naturen som i landskapet anses vara fult, men på ett sätt som i konsten anses vara vackert, blir det då vackert, eller är det fortfarande fult? Kan jag med min konst förändra synen på naturen, vad natur är och vad som är värdefullt? Vad händer när jag tar avbildningen ytterligare ett steg in i konstens formvärld, till abstraktionens område, vad följer med, finns det någon väg tillbaka? Det är vackert så.

Daniel Werkmäster, museichef Uppsala Konstmuseum