Artely lanserar Sveriges online marknadsplats för originalkonst

Artely lanserar Sveriges online marknadsplats för originalkonst som har som mål att samla majoriteten av de etablerade svenska konstnärerna och gallerierna på en och samma plats. Redan vid start finns drygt 20 anslutna konstnärer som tillsammans säljer konst till ett värde av två miljoner kronor. Det är konstnärerna själva som ställer ut konsten medan Artely står för marknadsföring och försäljning samt hanterar hela processen av betalning och leverans. All konst levereras direkt hem till kunden av en specialiserad konsttransportsfirma eller kan hämtas på plats hos konstnären/galleriet.

– Genom en central marknadsplats för originalkonst i Sverige vill vi underlätta för konstköpare att både hitta och köpa konst och anpassa själva köpet efter det sätt allt fler vill handla på idag. När vi skapade Artely hade vi konstköparen som utgångspunkt, som vi tror uppskattar att kunna vända sig till en plats och få all originalkonst samlad på ett och samma ställe, säger Aleksandra Antonov, en av Artelys grundare.

– Oavsett om konsten säljs via ett galleri eller av konstnären själv vill Artely.se hjälpa alla parter att nå ut med sin konst till fler konstköpare. Många är intresserade att ansluta sig och ansökningar kommer in på daglig basis. Vi har en stark åsikt om vilka vi vill samarbeta med och urvalet är hårt. Det är också viktigt att alla känner att de presenteras i rätt sammanhang, säger Alexander Antonov, också grundare av Artely.

– Hos oss hittar man bara originalverk och vi kurerar all konst vi ställer ut. Ett besök på Artely.se ska vara som att besöka en fantastisk utställning, säger Aleksandra Antonov.